7 câu không nên nhưng bố mẹ lại hay nói với con

0
264

Có những câu nói với con tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng nếu nói nhiều quá sẽ gây ra những “phản ứng ngược” mà bố mẹ cần chú ý.