Đọc và Ngẫm

Đạo lý của người lương thiện: Thà rằng bị lừa chứ không muốn lừa...

Bậc thiện nhân gặp phải sự việc gì đều nghĩ đến người khác, dù có chịu thiệt cũng không muốn làm tổn hại đến...

Tình bạn bình thản như ly nước trong, sau 50 năm vẫn chân thành...

Tình bạn là một trong những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng nhất của nhân loại. Và một tình bạn bình thản như ly nước trong dù qua 50 năm vẫn chân thành như thuở ban đầu…

Con người và số phận

Sống khỏe