Những pha cứu thua bằng mặt không tưởng của thủ môn

Các thủ môn luôn sẵn sàng dùng mọi bộ phận trên cơ thể để cứu thua cho đội nhà, dù đôi khi họ phải dùng đến cả khuôn mặt của mình.

Tiêu điểm

Bài mới đăng