100 chữ cái Tiếng Anh trực quan cho trẻ – So Many Kinds of Shoes

Must Try

1 Mẹ hãy tải bản MP3 về máy cho bé nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, mỗi sáng khi dậy, khuyến khích sử dụng đài radio để bé nghe.

2 Cho bé xem video 1 đến 3 lần theo từng bài mà mẹ sẽ cùng học với con.

3 Tải bộ sách và in ra , tìm bài mà bé mới xem video cùng bật file MP3 và cùng học với con.

4 Sau khi bé đã nhận biết được các âm thanh và hình ảnh hãy cho bé luyện tập và đọc theo truyện.

* Mẹ có thể bookmark (đánh dấu) liên kế website này để thuận tiện cho việc mỗi lần học của con)

* Liên kết tải file cuối bài viết

Chuyển thể từ tập truyện Sight word tales của Maria Fleming Bộ sách về 100 từ ngữ trực quan hàng đầu cho trẻ từ 5-7 tuổi, giúp con phát triển tư duy, phát âm tiếng anh và đặc biệt vững chắc từ vựng:

Bộ sách giới thiệu với các bé về 100 từ sight word. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện, kèm theo 4 từ khóa chính và các ngữ cảnh sử dụng từ khóa.

Sight word là gì?

Trong quá trình học tiếng Anh của trẻ, 🍀Sight Words là một hệ thống/ danh sách các từ vựng cần thiết và quan trọng để giúp trẻ hình thành được tư duy ngôn ngữ và dần làm quen với khả năng đọc tiếng Anh.
Theo các giáo viên Anh Ngữ, Sight Words rất quan trọng cho trẻ em khi học Tiếng Anh bởi vì chúng là những chữ thường xuyên sử dụng nhất trong tiếng Anh. Cho nên đây là điểm khởi đầu rất quan trọng để tạo nên sự tin tưởng và mạnh dạn cho người đọc.

Khi nào trẻ bắt đầu học sight words?

Khi trẻ đã dành đủ thời gian với hoạt động Ngữ âm, trẻ có thể bắt đầu học đọc sight words. Ở bước này trẻ học thuộc các chữ viết thông dụng chủ yếu thông qua việc “nhìn quen mắt”, giúp trẻ đọc nhanh và lưu loát.

Bài số 19: So Many Kinds of Shoes 
Xem video Bài “So Many Kinds of Shoes”Tải ebook “So Many Kinds of Shoes” về máy

Tải MP3 Sight Word Tales

Xem toàn bộ video Sight Word Tales

Tải toàn bộ Ebook “Sight Word Tales” 

Latest Recipes

More Recipes Like This