Home 12 cung sao

12 cung sao

Trái tim của Nhân Mã được hình thành trong câu chuyện thần thoại về...

Nhân Mã (22/11- 21/12) Bản chất: Đi lang thang (Nguyên tố Lửa) Thuộc tính: Thích nghi (Biến đổi) Biểu tượng: Người ngựa/ Người bắn cung 30 giây dành cho...

Thiên Yết: Lan tỏa (Nguyên tố Nước)

Thiên Yết (24/10- 21/11) Bản chất: Lan tỏa (Nguyên tố Nước) Thuộc tính: Ổn định (Kiên định) Biểu tượng: Con bọ cạp 30 giây dành cho thần thoại: Medusa(1) Sau...

Thiên Bình: Liên kết (Nguyên tố Khí)

Thiên Bình (23/9- 23/10) Bản chất: Liên kết (Nguyên tố Khí) Thuộc tính: Quyết đoán (Thống lĩnh) Biểu tượng: Cái cân 30 giây dành cho thần thoại: Paris và...

Xử Nữ: Phục vụ (Nguyên tố Đất)

Xử Nữ (23/8 - 22/9) Bản chất: Phục vụ (Nguyên tố Đất) Thuộc tính: Thích nghi (Biến đổi) Biểu tượng: Nữ thần đồng trinh 30 giây dành cho thần...

Sư Tử: Truyền tự tin (Nguyên tố Lửa)

Sư Tử (23/7 - 22/8) Bản chất: Truyền tự tin (Nguyên tố Lửa) Thuộc tính: Ổn định (Kiên định) Biểu tượng: Con sư tử 30 giây dành cho thần...

Cự Giải: Chăm sóc (Nguyên tố Nước)

Cự Giải (22/6 - 22/7) Bản chất: Chăm sóc (Nguyên tố Nước) Thuộc tính: Quyết đoán (Thống lĩnh) Biểu tượng: Con cua 30 giây dành cho thần thoại: Gót...

Song Tử: Giao tiếp (Nguyên tố Khí)

Song Tử (21/5 - 21/6) Bản chất: Giao tiếp (Nguyên tố Khí) Thuộc tính: Thích nghi (Biến đổi) Biểu tượng: Cặp anh em song sinh 30 giây dành cho...

Kim Ngưu: Làm chủ thế giới vật chất (Nguyên tố Đất)

Kim Ngưu (20/4 - 20/5) Bản chất: Làm chủ thế giới vật chất (Nguyên tố Đất) Thuộc tính: Kiên định (Ổn định) Biểu tượng: Con bò đực 30 giây...

Bạch Dương: Truyền cảm hứng (Nguyên tố Lửa)

Bạch Dương (21/3 - 19/4) Bản chất: Truyền cảm hứng (Nguyên tố Lửa) Thuộc tính: Quyết đoán (Thống lĩnh) Biểu tượng: Con cừu 30 giây dành cho thần...

Đọc và ngẫm

Sống có chất