6 điểm chung của những cha mẹ có con không thành công

Độc đoán, đánh đập, chửi mắng hay kiểm soát con… đều khiến con khó thành công.