Bộ tranh tìm đáp án đúng cho các con số giúp con học toán thông minh – phần 2

Must Try

Việc giúp trẻ hiểu ý nghĩa của những con số trước khi làm quen với phép cộng trừ là vô cùng quan trọng Những phép tính cộng trừ có thể dễ dàng với người lớn vì chúng ta đã làm trong nhiều năm, nhưng đối với trẻ thì đó sẽ là một thử thách rất khó khăn nếu chỉ được dạy bằng lý thuyết suông

(Liên kết tải cả bộ phía cuối bài viết)

12345678910111213141516171819

LIÊN KẾT TẢI TOÀN BỘ TẬP 

Latest Recipes

More Recipes Like This