Bộ tranh tìm số viên bi tương ứng

Mẹ tải và in bộ tranh rồi cắt ra hướng dẫn (mỗi bên hình có số viên bi tương ứng với con số bên) để bé tìm và ghép những đáp án đúng với nhau