Trẻ có thể thỏa sức phối màu thân và vây cá, kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo qua hoạt động cắt giấy đơn giản.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/CxJ9yEOMYs.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/cach-cat-giay-thanh-hinh-con-ca-quay-duoi.jpg”]