Với tờ giấy vuông màu cam khổ 10×10 cm và một bút mực đen, bạn có thể hướng dẫn trẻ tạo hình chú hổ đơn giản.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/mtZ1RfdAXa.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/cach-gap-mat-chu-ho-bang-giay.jpg” autoplay=”false”]