Trí tưởng tượng phong phú và một chút khéo tay sẽ giúp trẻ tạo ra vườn bách thú cho riêng mình từ vật bỏ đi như lõi giấy vệ sinh.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/M1930jwmmg.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/cach-lam-con-huou-cao-co-tu-loi-giay-ve-sinh.jpg” autoplay=”false”]