Bằng cách vẽ và dán giấy, bạn có thể hướng dẫn con tạo ra những tấm thiệp khiến bạn bè bất ngờ.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/tgxzQ_2UMJ.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/cach-lam-thiep-sang-tao-danh-cho-tre.jpg” autoplay=”false”]