Phụ huynh có thể xem gợi ý cách làm thủ công để tạo ra rạp chiếu bóng mini hay trò chơi ghép hình giúp con giải trí và học hỏi.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/oS6WjKBSQ9.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/cach-thiet-ke-hai-tro-choi-giup-tre-phat-trien-tu-duy.jpg” autoplay=”false”]