Có bình thường không khi con đòi nghe đi nghe lại một câu chuyện

Bé nhà mình thích nghe đi nghe lại một câu chuyện ngày này qua ngày khác, như vậy có phải là không bình thường không?

Bé nhà mình hôm nào cũng đòi nghe kể chuyện “Ba chú heo con” cả chục lần. Cứ đến đoạn chó sói không thể thổi bay được nhà của heo út là bé lại cười khanh khách. Có gì hấp dẫn mà bé cứ muốn đọc đi đọc lại như thế?

Trả lời: Điều này là hoàn toàn bình thường. Trẻ ở độ tuổi này đang học hỏi mọi kỹ năng bao gồm ngôn ngữ và những câu chuyện bằng cách lặp đi lặp lại cho tới khi thuộc lòng hoặc thành thạo. Các chuyên gia cho rằng việc trải nghiệm lặp đi lặp lại một tình huống hay thực hành đi lại một kỹ năng sẽ tạo nên một mối liên hệ mạnh mẽ trong não bộ, giúp cho trẻ ghi nhớ và học dễ hơn.

- Advertisement -
- Advertisement -

Bé nhà mình hôm nào cũng đòi nghe kể chuyện “Ba chú heo con” cả chục lần. Cứ đến đoạn chó sói không thể thổi bay được nhà của heo út là bé lại cười khanh khách. Có gì hấp dẫn mà bé cứ muốn đọc đi đọc lại như thế?

Trả lời: Điều này là hoàn toàn bình thường. Trẻ ở độ tuổi này đang học hỏi mọi kỹ năng bao gồm ngôn ngữ và những câu chuyện bằng cách lặp đi lặp lại cho tới khi thuộc lòng hoặc thành thạo. Các chuyên gia cho rằng việc trải nghiệm lặp đi lặp lại một tình huống hay thực hành đi lại một kỹ năng sẽ tạo nên một mối liên hệ mạnh mẽ trong não bộ, giúp cho trẻ ghi nhớ và học dễ hơn.