Con Lớn Thế giới cổ tích

Thế giới cổ tích

[Truyền thuyết Việt Nam] – Mẫu Thoải

điện thờ Mẫu, trường hợp đặt ba pho tượng nữ, đều giống nhau ở gương mặt, tư thế ngồi, và chỉ khác...

[Audio] – Truyện cổ tích Việt Nam và Thế giới tổng hợp – P 19

Truyện cổ tích là một thể loại văn học có xu thế HƯ CẤU. Đó là lý do...

[Truyền thuyết Việt Nam] – Đô Thống Thượng Tướng Lê Phụng Hiểu

Lê Phụng Hiểu sống vào khoảng đầu thời Lý. Ngài là người làng Băng Sơn, nay là Hương Sơn, Dương Sơn, Hoằng...

[Truyền thuyết Việt Nam] – Đức Thánh Gióng

Trong tâm thức dân gian của người Việt, Thánh Gióng biểu đạt cho sức mạnh to lớn của sự chiến đấu chống...

[Audio] – Truyện cổ tích Việt Nam và Thế giới tổng hợp – P 18

Truyện cổ tích là một thể loại văn học có xu thế HƯ CẤU....

[Audio] – Truyện cổ tích Việt Nam và Thế giới tổng hợp – P 17

Truyện cổ tích là một thể loại văn học có xu thế HƯ CẤU....

[Truyền thuyết Việt Nam] – Đức Thánh Tản Viên

Trong tâm thức dân gian của người Việt, Tản Viên là một trong bốn vị Thánh bất tử (Tiên Dung Chử Đồng...

[Audio] – Truyện cổ tích Việt Nam và Thế giới tổng hợp – P 16

Truyện cổ tích là một thể loại văn học có xu thế HƯ CẤU....

[Truyền thuyết Việt Nam] – Đền Cờn

Đến đời Trần Nhân Tông, đạo Phật ở nước ta đã bước vào giai đoạn cực thịnh. Chùa chiền mọc lên khắp...

[Audio] – Truyện cổ tích Việt Nam và Thế giới tổng hợp – P 15

Truyện cổ tích là một thể loại văn học có xu thế HƯ CẤU....

TIN NỔI BẬT

Bài xem nhiều