Những dải giấy đan lại theo quy luật đơn giản giúp trẻ tạo ra vật trang trí độc đáo.
[bzplayer mp4=”https://cldup.com/P2B2WezUAa.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/dan-giay-hinh-con-ca-sac-so.jpg” autoplay=”false”]