Dạy con là cả một quá trình và là một nghệ thuật

Mỗi trẻ nhỏ đều như một tờ giấy trắng, và tờ giấy đó có trở thành một bức tranh rực rỡ, có ý nghĩa hay không phần lớn là do chính bố, mẹ là người tô vẽ lên.
Việc uốn nắn một em bé không hề đơn giản, cần phải có sự kiên trì bền bỉ, nỗ lực, và cố gắng không ngừng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Tiêu điểm

Bài mới đăng