Con ngoan Dạy con mẹ nên nhớ đừng nói với con "mẹ xin con...

Dạy con mẹ nên nhớ đừng nói với con “mẹ xin con đấy!”

“Những ông bố bà mẹ có tính cách không lành mạnh sẽ để lại những dấu ấn trong tâm hồn con trẻ, đó chính là những sự tổn thưong mình đã trải qua”.

Các nhà giáo dục cho rằng: Từ nhỏ đến lón, đa số chúng ta sống cuộc sống trong gia đình có tính mẫu hệ, cách giáo dục con trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi thế hệ trước đó. Cha mẹ thường dạy dỗ con cái bằng những biện pháp mà bố mẹ trước kia đã dạy mình, thưởng phạt chính là một công cụ giáo dục truyền thống.

Nói đến trừng phạt, trước kia các cụ cho rằng: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Như vậy, cách giáo dục truyền thống thường là những đứa trẻ hiếu thuận đưực 1ÓTL lên bằng những chiếc roi. Tuy nhiên, biện pháp giáo dục này đã bị dư luận và xã hội văn minh hiện đại lên án, pháp luật không cho phép bố mẹ đánh con trẻ.

Nói đến thưởng thì hiện nay các bậc phụ huynh thường lấy thưởng làm biện pháp giáo dục con trẻ. Muốn con trẻ yên lặng một lát mẹ thường nói: “Con đừng nói nữa, lát mẹ sẽ mua cho con que kem nhé”. Biện pháp này sẽ có hiệu quả ngay lúc ấy nhưng dùng nhiều quá thì sẽ mất tác dụng.

Thực ra, con trẻ không muốn đưực hối lộ, không cần phải dùng biện pháp trao đổi để mình trở thành người tốt. về bản tính, chúng muốn làm một đứa trẻ ngoan, hành vi tốt của con trẻ đưực tạo ra khi bản thân chúng bằng lòng. Khi tự giác thì con trẻ mói trở thành người giữ nguyên tắc. Sự trói buộc của pháp luật phải đưực xây dựng trên cơ sở tôn trọng và họp tác lẫn nhau. Nếu con trẻ biết rằng người lớn tôn trọng mình thì chúng sẽ chấp nhận sự lãnh đạo, chỉ huy của người lớn.

Sự nhất là xảy ra tình trạng sau: Thưởng cũng chẳng ích gì mà phạt cũng chẳng thực hiện đưực. Con trẻ nhận biết được động cơ của người lớn, chẳng chịu mềm mà cũng chẳng chịu cứng. E rằng bố mẹ lúc ấy cũng chỉ nói đưực câu: “Mẹ xin con đấy!”.

Nhưng câu này cũng không thể nói, vì nói câu này rồi tức là bố mẹ đã chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, từ trong thâm tâm con trẻ sẽ càng coi thường bạn hơn. Như vậy, nền tảng trói buộc của kỷ luật đã bị phá vỡ hoàn toàn.

- Advertisement -
- Advertisement -

nổi bật