Bôi màu sắc lên đầu ngón tay rồi in xuống giấy, vẽ thêm một vài nét, bạn có thể hướng dẫn con tạo hình động vật một cách sáng tạo.
[bzplayer mp4=”https://cldup.com/ROgX8IkHiw.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/day-tre-ve-con-vat-bang-cach-de-lai-dau-van-tay.jpg” autoplay=”false”]