Định hướng nhà phù hợp với tuổi của gia chủ

1. Hướng nhà phù hợp tuổi rất quan trọng.

Hướng nhà hợp tuổi theo phép phong thủy là hướng nào của cung vị đối với tuổi ấy. Như vậy ở đây là hướng “lưng nhà”. Nói cách khác là hướng sau nhà. Ở đây không đề cập đến hướng khí (hướng trước nhà). Hai cách diễn giải trên đều theo phép phong thuỷ cả. Bởi định hướng nhà mang tính cụ thể và khu biệt cho nam và nữ. Tính cụ thể được chỉ là “hướng” và tính khu biệt là riêng cho nam và riêng cho nữ.

2. Cũng trong khái niệm “hướng nhà”, ta cần hiểu là hướng chính của ngôi nhà.

Nó mang tính định hướng chung cho một tuổi nào đó rất cụ thể

Song cũng theo phép phong thuỷ với ý nghĩa này ta còn có thuyết “Tam Ngươn Cung Phi” (phong thủy Trung Quốc) tính theo “quẻ” trong “Bát Cẩm Trạch” (tám hướng nhà phương vị) cũng tính theo tuổi can chi. Nghĩa là mỗi người được sinh ra vào một năm nào sẽ ứng với một “quẻ”. Quẻ này chỉ rõ hơn tính chất của mỗi hướng khí trong tám hướng. Nó mang tính chi tiết hơn. Trong một quẻ có tám hướng, tuy mỗi “quẻ” chỉ ứng cho một tuổi (phần này sẽ nói rõ và cung cấp cụ thể cho độc giả ở phần sau).

“Hướng khí” là hướng “vượng khí” phù hợp. Nó cũng phân biệt khác nhau cho nam và cho nữ; tuy họ cùng sinh ra trong cùng một năm. Ví dụ nam và nữ cùng sinh vào năm 1926 có “định hướng nhà”: Tây Nam. Nữ lại có “hướng nhà” Đông Nam mới là hướng nhà tốt.

Hướng nhà là hướng mặt sau nhà theo tuổi cụ thể.

BẢNG ĐỊNH HƯỚNG KHÍ TỔNG HỢP CHO NAM GIỚI SINH RA Ở CÁC NĂM TỪ NĂM 1927 ĐẾN NĂM 2250

Trong thực tế có nhiều gia đình mà chủ nhân là nữ giới.

Theo quan niệm định “hướng khí” hoặc theo thuyết “Tam Ngươn Cung Phi” đều phân định “hướng nhà” cho Huyền Quan với tuổi chủ nhà riêng cho Nữ giới

BẢNG ĐỊNH “HƯỚNG KHÍ” CỦA NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CHO TUỔI CHỦ NHÂN LÀ NỮ GIỚI SINH RA Ở CÁC NĂM TỪ NĂM 1927 ĐẾN NĂM 2250

Tiêu điểm

Bài mới đăng