Đừng bao giờ hỏi con “Nó đánh con sao con không đánh lại nó?”

“Nếu bạn sinh và nuôi dưỡng đưực những đứa con ưu tú thì bạn đã dựng cho mình một tấm bia bất hủ ở đằng sau. Nhưng nếu bạn sinh và nuôi dưỡng những đứa con chẳng ra gì, trở thành kẻ ăn bám xã hội thì bạn đã để lại những tội lỗi, nhục nhã”.

Xã hội ngày nay đang bước vào thòi đại cạnh tranh, chính vì vậy bố mẹ cũng không còn chú ý đến cảnh “phải nhường nhịn nhau”. Con cái ra ngoài đánh nhau về nhà thường bị bố mẹ mắng. Có người thì hỏi: “Nó đã đánh con chưa?”.

• “Đánh rồi ạ”.

• “Nó đánh con rồi thì tại sao con không đánh nó?”.

Bố mẹ đã nhìn nhận việc dám hay không dám đánh người khác của con trẻ để xem chúng có ý thức cạnh tranh hay không. Họ giáo dục con trẻ rằng, nếu thật thà quá thì dễ bị mọi người ức hiếp, cho nên cần phải ăn miếng trả miếng, không thể bị thiệt thòi.

Vói logic suy nghĩ như vậy, họ sẽ có những hành động dạy dỗ con:

Ngưòi ta đánh mình thì mình phải đánh trả; người ta vô lý thì mình cũng chẳng cần có lý làm gì; người ta lấy trộm xe đạp của mình thì mình đi lấy trộm xe đạp của người khác; người ta tham nhũng thì mình cũng sẽ tham nhũng…

Cứ như vậy thì xã hội sẽ thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Bạn chuẩn bị cho con mình sống trong một môi trường như vậy sao?

Tiêu điểm

Bài mới đăng