Xin chào quý phụ huynh, học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên tiểu học, Conkheoconngoan.com đã biên soạn và sưu tầm file tập viết các nét cơ bản và chữ cái dùng để luyện chữ cho các bé đang chuẩn bị vào lớp 1 làm quen trước với các nét chữ cơ bản, là bước đầu cho các bé có thể luyện chữ đẹp sau này.

1

Tên học liệu: [Học liệu - phiếu bài tập] - Bài tập viết mẫu chữ vở ô ly
Định dạng file: PDF
Lượt tải: 8