6.Diem noi diem

Điểm nối điểm (Dot-to-dot) là một dạng câu đố mà trẻ cần giải bằng cách kết nối các dấu chấm.

Khi kết nối một chuỗi các số và chữ cái, một đứa trẻ tiết lộ một cách kỳ diệu đường viền của vật thể và tìm thấy một “bức tranh lớn” trong một khối dữ liệu. Trò chơi Điểm nối điểm (Dot-to-dot) là những bài tập giáo dục có nhiều lợi ích.
Nó là một công cụ tuyệt vời để tăng cường sự tự tin, cải thiện việc đếm và nhận dạng bảng chữ cái, tăng cường cơ tay và ngón tay để chuẩn bị cho việc viết, cải thiện sự phối hợp tay-mắt, kỹ năng vận động, tập trung.
Vì vậy, hãy thử thực hiện các hoạt động Điểm nối điểm (Dot-to-dot) với con bạn, vì nó cho thấy những lợi ích hiệu quả của công việc khó khăn một cách vui vẻ!

Tên học liệu: [Học liệu – phiếu bài tập] - Điểm nối điểm và tô màu
Định dạng file: PDF
Lượt tải: 5