Bảng học liệu miễn phí cho bố mẹ dạy các bé mầm non học cách viết, tô và đếm các số từ 1 đến 60 bằng Tiếng Anh

conkhoeconngoan.com 60 so tieng anh

Bảng học liệu được chia sẻ miễn phí, bố mẹ tải về in trên đen trắng hoặc in màu để hướng dẫn các bé thực hiện, độ tuổi thực hiện từ 3-6 tuổi

Tên học liệu: [Học liệu – Worksheet] – học số tiếng anh từ 1- 60
Định dạng file: PDF
Lượt tải: 5