Với những chiếc kẹo tròn và giấy trắng, bạn có thể hướng dẫn trẻ cắt, tạo hình để được bình hoa trưng bày trong những ngày xuân.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/hTP7ACJ-ll.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/lam-hoa-trang-tri-tu-giay-va-keo.jpg” autoplay=”false”]