Từ những chiếc thùng, hộp carton không còn sử dụng, bạn có thể biến chúng thành giá sách, hộp bút hay khu vui chơi cho trẻ.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/OY3lMqCRTm.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/meo-bien-hop-bia-carton-thanh-vat-dung-huu-ich.jpg” autoplay=”false”]