Phong cách sống Gia đình Nghệ thuật làm Rể và làm Dâu

Nghệ thuật làm Rể và làm Dâu

1. NGHỆ THUẬT LÀM RỂ

Sau khi bạn thành lập gia đình thì bạn chính thức gánh thêm một trách nhiệm nặng nề khác nữa đó là trách nhiệm làm rể và làm dâu.

Trước nhất tôi xin nói đến khía cạnh làm rể.

Người con trai phải coi việc làm rể là một trách nhiệm nặng nề và khó khăn nhất trong khi có gia đình. Tuy trách nhiệm làm rể không khó khăn như người đàn bà khi phải làm dâu, vì người con trai thì thong thả hơn, tự do hơn nhưng không phải vì thế mà bạn coi thường.

Khi lập gia đình bạn nên nhớ là vai trò của người rể cũng như vai trò của dâu, nghĩa là phải coi gia đình cha mẹ vợ như gia đình mình, khi cha mẹ vợ có điều gì cần bạn phải làm tròn nhiệm vụ mà không thể coi thường. Cha mẹ hai bên bao giờ cũng phải coi bằng nhau, bạn không thể coi nặng bên này mà nhẹ bên kia. Khi những ngày có lễ lộc, hay cúng bái bạn phải tỏ cho gia đình bên vợ thấy bạn là một người chồng, một người con ngoan ngoãn và có hiếu.

Bạn nên coi cha mẹ vợ như cha mẹ bạn mà đừng bao giờ có những thái độ cũng như hành động không đẹp với cha mẹ vợ vì như thế nó chẳng những không tạo cho bạn một sự ích lợi nào mà còn làm cho tình thương trong gia đình bị hư hỏng. Bạn luôn luôn chứng tỏ lòng kính trọng và phải bảo toàn nhiệm vụ gia đình quan trọng đó. Có thế chuyện hạnh phúc mới hoàn hảo được.

Đạo làm dâu “suy đồi” là do phụ nữ quá ích kỷ

2. NGHỆ THUẬT LÀM DÂU

Cũng như người đàn ông – con trai khi thành lập gia đình thì nhiệm vụ đầu tiên trong đời sống là phải làm rể. Đối với người đàn bà trách nhiệm làm dâu là một trách nhiệm bắt buộc phải có khi thành lập gia đình.

Đối với người đàn bà có điều khác người đàn ông con trai là trách nhiệm của người dâu bao giờ cũng nặng nề và quan trọng hơn trách nhiệm làm rể của người đàn ông. Vai trò đó đòi hỏi người đàn bà một sự khôn ngoan tuyệt đối mới có thể hoàn thành được.

Trong đời làm dâu bạn phải luôn luôn chứng tỏ là người biết tôn kính các bậc song thân bên chồng, bạn phải làm như thế thì chồng bạn mới kính nể mẹ bạn, đó là một điều khó Nếu bạn không khôn ngoan tế nhị thì có thể gia đình bạn khó lòng tìm được nguồn hạnh phúc thực sự vững bền cho được. Có thể vì một hành động thiếu suy nghĩ, một thái độ kém khôn ngoan làm cho gia đình bạn bị sứt mẻ không ít.

- Advertisement -

Tóm lại, trong đời sống làm dâu bạn nên chứng tỏ luôn luôn khôn ngoan chìu chuộng và tế nhị. Có thế bạn mới tìm được nguồn hạnh phúc thực sự cho gia đình.

nổi bật