Những Hai Chân

Một chàng nọ đi hỏi vợ, ở nhà thì mồm năm miệng mười mà khi đến nhà vợ tương lai thì mặt cứ thuỗn dài ra, ngượng nghịu chẳng biết câu cú gì nữa cả.

Cứ ngồi im hoài cũng kỳ, chàng ta đảo mắt nhìn xem có chuyện gì để nói cho đỡ ngượng. Chợt thấy con vịt đang ngủ đứng ở góc sân có một chân thôi, anh ta liền la toáng lên với bố vợ như vừa phát hiện ra chuyện lạ:

– Thưa bố! Kia, kìa, con vịt nó…

Bố vợ tương lai quay lại hỏi:

– Vịt nó làm sao, con…

Con vịt nghe anh ta la to quá liền thò một cái chân nữa, chàng ta nhìn thấy bẽn lẽn trả lời :

– Thưa bố, vịt nó… Vịt nó có những hai chân ạ!