Những sinh vật nào trú ngụ trong miệng của bạn

Bạn có đoán được dân số của chúng là bao nhiêu không? Bằng dân số của … Riêng 1 chiếc răng đã là nơi trú ngụ của 500 triệu vi khuẩn.