Phá sản nhảy lầu, phẫn nộ hỏi Đức Phật

Phá sản nhảy lầu, phẫn nộ hỏi Đức Phật, ngài nói: ‘Không phải con chết bởi không có tiền…”

Tiêu điểm

Bài mới đăng