Phonics Pictures and wordcards – Hình ảnh và thẻ cho bé học tiếng Anh

Cover design and illustrations: Karen Sevaly
Graphic Layout: Susan Isaacs

Tận dụng tối đa tài liệu này

Cuốn sách ảnh Phonics này chứa hàng trăm hình ảnh minh họa thú vị, có thể tái tạo để dạy nhận thức về ngữ âm và kỹ năng đọc nổi. Mỗi minh họa đi kèm với một thẻ từ phù hợp. Nhiều hoạt động học tập và trò chơi có thể được thực hiện với hình minh họa, thẻ từ và thẻ thư có trong cuốn sách này. Dưới đây là một vài gợi ý:

Thư của ngày / tuần

Hiển thị một chữ cái lớn, cắt ra trên bảng lớp. Phóng to các hình minh họa và đăng chúng và các từ phù hợp bắt đầu bằng chữ cái đó xung quanh bảng. Yêu cầu trẻ so sánh các chữ cái khác mà chúng đã học với chữ cái trong ngày

Đưa cho mỗi đứa trẻ năm hoặc sáu hình minh họa và các thẻ từ phù hợp. Yêu cầu trẻ dán các hình ảnh với các từ phù hợp vào một tờ giấy. Cung cấp một nơi để mỗi đứa trẻ thực hành truy tìm và viết thư trong ngày.

Kết hợp hình ảnh-từ

Chọn một số âm thanh bắt đầu mà bạn muốn các sinh viên thực hành. Sao chép và cắt một vài hình minh họa cho mỗi chữ cái và dán chúng vào thẻ 3 X5 X5. Thực hiện tương tự với các thẻ chữ cái phù hợp (trang 91.) Đặt các thẻ lên mặt bàn và để học sinh ghép các hình ảnh với thẻ thư thích hợp.

Vui chơi tập trung

Bắt đầu với 10 chữ cái hoặc ít hơn, chọn hai hình minh họa cho mỗi chữ cái. Sao chép, cắt và sau đó dán từng hình minh họa vào thẻ 3 X5 X5. Để chơi trò chơi, đặt tất cả các thẻ phải đối mặt. Người chơi đầu tiên sau đó chọn hai thẻ để lật lại. Nếu âm thanh ban đầu của hình minh họa khớp, anh ấy hoặc cô ấy giữ cặp và thực hiện một lượt khác. Nếu các thẻ không khớp, thì người chơi tiếp theo sẽ lần lượt. Học sinh phải sử dụng các kỹ năng ghi nhớ trực quan để thử và ghi nhớ vị trí của các cặp chữ cái phù hợp. Học sinh có cặp đôi phù hợp nhất sẽ thắng trò chơi.

Bảng chữ cái Bingo

Tạo cho mỗi đứa trẻ một bản sao của mẫu thẻ Bingo trên trang 96. Chọn một hình minh họa thể hiện âm thanh bắt đầu cho mỗi chữ cái và phóng to nó trên máy sao chép.

Bao gồm cả phụ âm và nguyên âm bắt đầu. Yêu cầu mỗi học sinh viết một chữ cái khác nhau trong các ô vuông của thẻ Bingo của họ. (Nói với họ để đảm bảo không viết các chữ cái theo thứ tự bảng chữ cái, mà nên đặt các chữ cái ngẫu nhiên trên thẻ.)

Kéo một trong những hình minh họa chữ cái và giữ nó lên cho mỗi người chơi xem. Yêu cầu họ xác định âm thanh bắt đầu và sau đó khoanh tròn chữ cái đó trên thẻ của họ.

Tiếp tục chơi cho đến khi một người chơi nhận được BINGO

Bảng chữ cái trò chơi

Làm bảng trò chơi đơn giản của riêng bạn và dán nó vào giấy đầy màu sắc. Sao chép, cắt và dán hình minh họa bắt đầu vào mỗi chỗ trống trên bảng trò chơi. Hai đến bốn học sinh có thể chơi. Người chơi đầu tiên lăn một cái chết và di chuyển số lượng không gian được chỉ định. Người đó phải nói âm thanh bắt đầu (chữ cái) của bức tranh. Nếu đúng, anh ấy / cô ấy vẫn còn trên hình vuông đó. Nếu không chính xác, anh ấy / cô ấy phải quay trở lại vị trí trước đó. Chơi tiếp tục với tất cả người chơi cho đến khi ai đó đạt đến dòng kết thúc đầu tiên và thắng trò chơi.

Tải về máy