[Radio – Hành trình làm mẹ] Mẹ bầu cần chuẩn bị gì khi sinh

Disk Player Not Found With ID 13849

[Radio – Hành trình làm mẹ]Những thứ cần chuẩn bị trước khi sinh nên được hoàn thành khi thai nhi được tám tháng, vì đây là thời điểm bạn có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.