[Radio – Hành trình làm mẹ] Xử lý tật nói lắp ở trẻ

Disk Player Not Found With ID 15743

Tật nói lắp là hiện tượng loạn thần kinh chức năng của ngôn ngữ, thường thấy nhất ở trẻ dưới 6 tuổi. Tật nói lắp được phát hiện và điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả cao.