Với những vật dụng tưởng chừng như vứt đi, bạn có thể hướng dẫn con tạo ra chú rối hay đoàn tàu đầy màu sắc.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/7ZjaLJ_oDD.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/sang-tao-do-choi-tu-ong-giay-ve-sinh-va-nap-chai.jpg” autoplay=”false”]