Phong cách sống Gia đình Sống đời vợ chồng, điều kiện cần thiết nhất cần phải có...

Sống đời vợ chồng, điều kiện cần thiết nhất cần phải có trong hai người là phục thiện

- Advertisement -
- Advertisement -

Hai vợ chồng sống chung nhau nên hiểu nhau khi có lầm lỗi gì, bạn nên can đảm nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, một sự thật hiển nhiên mà bạn phải hiểu theo ý nghĩa công bằng. Nghĩa là bạn luôn luôn phải biết công và tội. Nói như vậy tôi tin rằng có bạn sẽ cho rằng tôi quá yếu đuối hay bi quan, nhưng sự thật là như thế.

Bạn phải hiểu rằng trong đời sống lứa đôi nhất định không thể nào tránh khỏi những điều phiền phức, những chuyện giận hờn của nhau, khi đã có chuyện giận thì nhất định phải có người đúng mà tất có người sai. Bạn cũng có thể có nhiều tư tưởng đúng, nhưng có thể có nhiều tư tưởng sai, không phải ai ai cũng đều hoàn toàn đúng cả mà không có tư tưởng sai chiều.

Nguồn: Ảnh Internet

Trong những trường hợp đó, bạn phải luôn luôn biết suy xét nhận thức đâu là phải, đâu là trái. Nếu trong trường hợp những ý kiến của vợ bạn là đúng thì bạn nên thẳng thắn nhìn nhận những lầm lỗi đó với tất cả lòng phục thiện của bạn. Bạn đừng bao giờ nuôi trong đầu óc tư tưởng độc đoán là ý kiến của bạn bao giờ cũng đúng, ý kiến của bạn bao giờ cũng phải, những tư tưởng mà bạn nêu ra hoàn toàn bất di bất dịch, như vậy là bạn đã quá chủ quan và độc đoán với vợ con.

Trong gia đình, ý nghĩa thực sự của nó, là hai người sống chung nhau, cùng nhau xây dựng một mái gia đình, lo sinh tồn cho đến ngày sau. Tư tưởng đó không bao giờ có thể tồn tại, khi một trong hai người có tư tưởng thiển cận, và những cái nhìn nông cạn, biết một nhưng không biết hai. Luôn luôn bao giờ cũng bảo thủ tư tưởng của mình, và không bao giờ chấp nhận những khuyết điểm của chính mình, mà chỉ một mực ôm lấy tư tưởng đó dù là sai quấy. Như vậy cuộc sống vợ chồng không còn phản ánh trung thực, đúng như danh từ của nó.

Trường hợp đó chỉ là tư tưởng một chiều, ý kiến đó là ý kiến của một người mà thôi. Từ chỗ độc đoán đó, khiến con người bạn lần hồi tiến đến chỗ độc tài quyền hạn, quyền độc tài đó không phải là một điều tốt, mà ngược lại, nó trở thành một thứ tư tưởng một chiều, khiến cho gia đình không còn diễn tả đúng mức của nó nữa.

Một gia đình chỉ có hạnh phúc thực sự, khi có tư tưởng cả hai cùng đồng ý, ngược lại, khi làm một công chuyện gì mà tư tưởng, ý kiến chỉ là một bên thì tư tưởng đó, ý kiến đó thành ra một thứ ý kiến độc đoán, thủ cựu, mà không bao giờ còn là hạnh phúc thật sự của hai vợ chồng được nữa.

Khi gia đình nằm trong tay một người thì gia đình đó nhất định không bao giờ còn là một gia đình hạnh phúc, vì một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải có tư tưởng phóng khoáng tự do, mà không bao giờ bị gò bó lệ thuộc vào một cá nhân nào.

Tóm lại, trong cuộc sống gia đình bạn phải luôn luôn biết phục thiện và phải can đảm nhìn thẳng vào sự thực, khi bạn có lỗi bạn phải công nhận, đừng bao giờ lấy quyền hạn của một người chồng ra làm thành một thứ khí giới bất di bất dịch trong tư tưởng và cũng đừng tỏ ra độc đoán với vợ con trong gia đình.

nổi bật