Tại sao tôi không nên dùng các hình phạt về thể xác đối với trẻ?

Một số bậc phụ huynh có thể lựa chọn các hình phạt về thể xác để dừng những hành động không phù hợp của trẻ. Mặc dù phương pháp này có thể giúp dừng ngay lập tức hành động xấu của trẻ, nhưng có điểm yếu lớn nhất là trẻ không hề được dạy cách để thay đổi hành động của mình.

Kết quả hình ảnh cho đánh con

Việc giáo dục con của bạn thực ra chỉ là hướng dẫn chúng cách để lựa chọn những hành động tốt thay cho làm những điều không phù hợp.

Kết quả hình ảnh cho đánh con

Vì vậy, nếu con của bạn chưa nhận thức được đâu là việc nên làm, chúng sẽ có thể lại mắc phải những hành vi sai. Theo thời gian,  hình phạt về thể xác sẽ ngày càng trở nên kém hiệu quả và có  thể dẫn tới việc trẻ trở nên ngang bướng. Thay cho các hình phạt về thể xác, các biện pháp khác nên được ưu tiên áp dụng bất cứ khi nào có thể.

Tiêu điểm

Bài mới đăng