Tầm quan trọng của việc giáo dục sớm cho trẻ em

Những năm đầu đời của trẻ thiết lập nền tảng cơ bản cho những kỹ năng, nhận thức về sau này.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã t m hiểu được rằng não bộ của con người phát triển phần lớn các tế bào nơ-ron thần kinh, kỹ năng giao tiếp, học hỏi mạnhìnhất là vào khoảng thời gian từ lúc vừa ra đời cho tới ba năm đầu tiên.

Kết quả hình ảnh cho não bộ trẻ em

Sự thực là việc tiếp nhận các thông tin mới là thiết yếu trong việc hìnhthành các hướng suy nghĩ tích cực, vì vậy câu nói “nếu bạn không xử nó, bạn sẽ mất nó” là chính xác khi nói về não bộ.

Việc giáo dục sớm ở trẻ em đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển của não bộ trong khoảng thời gian đầu đời này. Nắm bắt được tầm quan trọng này, ngay từ những năm đầu của thế kỷ hai mươi, các chương tr nh giáo dục sớm cho trẻ em đã được phát triển rất mạnh.

Hình ảnh có liên quan

Vì thế, cha mẹ sẽ được học về sự phát triển toàn diện của con cái của mình – phát triển thể chất, nhận thức, giao tiếp xã hội, cảm xúc và ngôn ngữ, đồng thời bạn cũng nắm bắt được những kỹ năng/khả năng nào con của bạn phải thực hiện được trong từng giai đoạn phát triển theo tuổi (từ 0-5 tuổi) – để được xem là phát triển bình thường.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ còn được học cách đánh giá sự phát triển của con cái, được cung cấp những hoạt động, kinh nghiệm cho mìn nhằm giúp tăng khả năng phát triển của con trẻ.

Tiêu điểm

Bài mới đăng