Trinh tiết một vấn đề tối yêu trong đạo vợ chồng

Must Try

Có nhiều người đàn ông khi cưới vợ thường hay đặt vấn đề quan trọng ở chỗ trinh tiết của người vợ. Thật ra trinh tiết có đáng quan trọng chăng? Có nên xem thường chăng? Đặt vấn đề ở đây tôi xin trình bày hai ý kiến:

– Quan trọng

– Tầm thường

Nguồn: Ảnh Internet

* Quan trọng :

Trước nhất, chúng tôi xin trình bày điểm một là ý kiến coi vấn đề trinh tiết của người vợ là một chuyện tối quan trọng.

Trong 10 người con trai khi lớn lên khởi sự yêu thương cho tới khi thành lập gia đình thì 9 người đều coi vấn đề trinh tiết của người vợ là một chuyện quan trọng cần phải có.

Đối với số người này, luôn luôn nghĩ rằng: Khi cưới vợ mà người vợ mất đi trinh tiết tức là không được hạnh phúc và họ coi đó như là một tội lỗi lớn lao nhất trong đời làm vợ của người đàn bà. Khi cưới vợ mà người vợ không còn trinh tiết nữa thì người đàn ông coi thường và không còn thương yêu thật tình nữa, bởi lẽ như tôi đã trình bày số người này quan trọng hóa vấn đề trinh tiết của người vợ, mà theo họ muốn khi cưới vợ bắt buộc người con gái phải còn nguyên vẹn, như thế họ mới thỏa mãn và cho rằng đó là hạnh phúc. Ngược lại nếu người đàn bà khi về nhà chồng không còn giữ được trinh tiết nữa, thì bên chồng nói chung, người chồng nói riêng coi thường.

* Tầm thường :

Quan niệm thứ hai, rất ít, một số người coi chuyện trinh tiết của người đàn bà là chuyện thông thường như bao nhiêu chuyện thông thường khác. Khi cưới vợ người đàn ông chủ trương coi thường chuyện trinh tiết không chú trọng vào điểm người vợ có còn nguyên vẹn hay không, đối với số người này chỉ hướng gia đình vào tương lai, nói như vậy có nghĩa là đối với họ chủ trương chuyện trinh tiết dù có dù không nó cũng không cần thiết, điều đáng nói hay không là tính nết của người bạn đời trong tương lai.

Qua hai quan niệm trên theo ý tôi nhận thấy chuyện trinh tiết trong người đàn bà tuy là một chuyện quan hệ nhưng cũng không nên chú trọng vào vấn đề trinh tiết, vì đó là một chuyện tầm thường, người ta không thể xác định người đàn bà đứng đắn hay không vào chuyện trinh tiết, trong khi người đàn bà mất trinh tiết không phải vì họ hư thân mất nết, cũng có thể vì một tai nạn hay một cơn bệnh hoạn nào đó khiến cho người đàn bị bị mất mát, người đàn ông không phải cưới được người vợ còn trinh tiết đó là hạnh phúc, hay người vợ không còn trinh tiết là bất hạnh, chuyện đáng nói hay không là phẩm hạnh của người đàn bà. Bạn nên rộng lượng trong vấn đề này, chúng ta thử nghĩ tại sao người con trai khi lớn lên lại thích được chinh phục nhiều bạn gái và họ đã gây bao nhiêu tội lỗi, trong khi những cô gái bị coi là nạn nhân lại không được tha thứ, nhìn nhận như vậy quả là một tư tưởng hẹp hòi, không sáng suốt.

Trong chuyện vợ chồng, bạn nên rộng lượng để chứng tỏ cho vợ bạn thấy bạn là một con người quảng đại, giàu lòng nhân ái. Hành động đó là một hành động cao thượng khiến cho người vợ bạn có cảm tưởng bạn là một con người hào hiệp và lòng yêu thương kính trọng của vợ bạn luôn luôn nẩy nở trong lòng. Có thế tình yêu gia đình mới thêm bền chặt.

Latest Recipes

More Recipes Like This