Giáo dục sớm Con chơi Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi...

Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – đàn cá heo

- Advertisement -

Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho bé – đàn cá heo, chỉ cần 1 vỏ lọ dầu gội đầu dove hoặc vỏ lọ hình dáng tương tự, bố và mẹ có thể làm mô hình đàn cá heo cho con chơi và khám phá

- Advertisement -

nổi bật