Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con chuột

Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con chuột, mẹ có thể tìm trong nhà vỏ lọ xả vải để cùng làm với bố và hướng dẫn con nhé