Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con Trâu

Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con Trâu, mẹ có thể dùng làm hình minh họa cho các bài thơ, các bài đồng dao có nội dung phù hợp để bé dễ hiểu nhé