Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con Voi

Tự làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm cho con chơi – con Voi, mẹ có thể làm cho bé nhiều con với hình to nhỏ khác nhau ngoài lợi ích giúp bé phân biệt to nhỏ thì bé có thể làm 1 khu công viên theo ý mình nhé