Nguồn ảnh: Internet – Con Khỏe Con Ngoan

Albert Einstein từng nói: “Mọi trẻ em khi sinh ra đều là thiên tài, thế nhưng trong những giai đoạn
bắt đầu tìm hiểu và học hỏi, những phương pháp giáo dục sai lầm có thể bóp chết tố chất thiên tài
sẵn có trong các bé”. Đối với các em, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, người thầy cuối cùng,
cũng là giáo viên mầm non tốt nhất. Chính vì vậy, quan niệm cũng như phương pháp giáo dục của
cha mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ.


Cuốn sách này tuyển chọn ba quan niệm và phương pháp giáo dục xuất sắc nhất trên thế giới:
phương pháp giáo dục của Karl Witte, phương pháp giáo dục của Maria Montessori, phương pháp
giáo dục và bồi dưỡng kĩ năng cho trẻ. Nơi đây tập hợp những phương pháp và kinh nghiệm giáo
dục thực tiễn, định hướng cho cha mẹ cách giáo dục trẻ một cách khoa học ngay từ thời kì đầu, để
bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, phát huy tiềm năng trí tuệ, giúp trẻ có những khởi đầu thắng
lợi!