Phối hợp màu sắc, tô lên lòng bàn chân rồi đặt lên giấy, dùng bút vẽ thêm chi tiết, bạn có thể tạo ra bức tranh sáng tạo.

[bzplayer mp4=”https://cldup.com/jBwMKcn3fz.mp4″ poster=”https://conkhoeconngoan.com/wp-content/uploads/2020/03/ve-con-vat-bang-cach-in-hinh-ban-chan-len-giay.jpg” autoplay=”false”]